Logopedie voor kinderen

De ontwikkeling van spraak-taal maakt deel uit van de totale ontwikkeling van een kind. Daarom kijken we altijd op een brede manier naar kinderen die bij ons komen voor logopedie.

In het belang van uw kind werken we nauw samen met de ouders/verzorgers, peuterspeelzaal/school en andere betrokkenen.
Omdat spraak-taal ontwikkeling nooit op zichzelf staat, maar een onderdeel is van de totale ontwikkeling van een kind, zullen we altijd op een brede manier kijken naar uw kind. Een kind met een spraak-taalachterstand kan bijvoorbeeld tevens problemen hebben op het gebied van motoriek of zintuiglijke prikkelverwerking. We hebben een intensieve samenwerking met Paradocs Praktijk voor Ergotherapie en Kinderfysiotherapie.