Jonge kinderen

Vertraagde taalontwikkeling bij kleuters
Men spreekt van een vertraagde taalontwikkeling wanneer uw kind in zijn taal duidelijk achterblijft bij leeftijdgenootjes. Het gaat om woordenschat, vormen van zinnen, voeren van gesprekjes, maar ook over het begrijpen van taal. Taal wordt steeds meer een instrument om mee te denken, te leren en te communiceren. Een achterblijvende taalontwikkeling heeft dan ook gevolgen voor het leerproces en de sociaal-emotionele ontwikkeling.

Vertraagde spraakontwikkeling bij kleuters
De articulatie wordt steeds beter naarmate de taal zich verder ontwikkelt. Maar sommige kinderen blijven langer dan normaal uitspraakfouten maken. Dit kan de verstaanbaarheid zodanig beïnvloeden dat uw kind zich soms niet duidelijk kan maken. Als u zich zorgen maakt, is het raadzaam om een logopedist te raadplegen.

Stotteren
Veel kleuters maken normale niet-vloeiendheden, die vanzelf overgaan. Als het stotteren langere tijd aanhoudt en de niet-vloeiendheden gespannen klinken, is het raadzaam om een logopedist te raadplegen.

Afwijkende mondgewoonten
Openmondgedrag, afwijkend slikken, duimzuigen en speengebruik tot na 2 ½ jaar zijn afwijkende mondgewoonten. Te lang speengebruik en duim- of vingerzuigen hebben gevolgen voor de tongpositie en de stand van het gebit. Als kinderen verkouden zijn, ademen ze door hun mond. Als het open mondgedrag chronisch wordt kan dit terugkerende verkoudheden en oorontstekingen tot gevolg hebben.

Al op jonge leeftijd kunnen kinderen spelenderwijs gestimuleerd worden tot mondsluiting, neusademhaling en een goede tongpositie.

Wat doet de logopedist?
De logopedist onderzoekt uitgebreid de taal en/of spraak van uw kind. Ook zal de logopedist u vragen naar de totale ontwikkeling van uw kind om na te kunnen gaan welke stoornissen het spreken van uw kind beïnvloeden. Tijdens de logopedische behandeling is het uitgangspunt, dat uw kind plezier heeft en op speelse wijze succeservaring opdoet. Er wordt gebruik gemaakt van spelmateriaal, speelgoed en ander interactief materiaal om de communicatie van uw kind te stimuleren. U krijgt adviezen en u wordt zoveel mogelijk betrokken bij de therapie.

Voor meer informatie verwijzen we naar het kader ‘links’ op deze pagina.