Jitske Chevalking

“In 1998 ben ik in Rotterdam afgestudeerd als logopediste. Nadat ik wat van de wereld heb gezien, ben ik in 2001 als logopedist gaan werken in een praktijk in Veenendaal. In 2009 heb ik die praktijk met Arjen Bos voortgezet onder de naam van TACT.
Vanaf het begin van mijn logopedisten-carrière behandel ik het liefst (jonge) kinderen. Ik kijk graag breed naar kinderen, omdat spraak-taalproblemen zelden op zichzelf staan. Door alle gevolgde cursussen en opgedane ervaring heb ik inmiddels veel kennis van spraak- taal en communicatieproblemen (ook bij autisme spectrum stoornissen) en eet- en drinkproblemen bij baby’s en jonge kinderen (pre-logopedie). Om spraakstoornissen goed te kunnen behandelen heb ik zowel cursussen voor de fonologische ontwikkeling als voor de spraakmotorische ontwikkeling gevolgd (prompt basis- en behandelmodule).
In mijn behandelingen werk ik veel met de principes vanuit de sensorische informatieverwerking, om kinderen zoveel mogelijk multi-sensorisch te laten ervaren en leren. Vanaf 2017 ben ik me aan het verdiepen in reflexintegratie om bij kinderen nog meer te kunnen werken vanaf de basis van hun ontwikkeling. Deze behandelmethode kan ik inzetten voor het optimaliseren van de voorwaarden die nodig zijn om tot spreken en leren te kunnen komen.”
Werkdagen: dinsdag, woensdag en vrijdag – locatie Zandstraat
maandag en donderdag – aan huis behandelingen
Contact: email: jitske@tactlogopedie.nl
telefoon: 0318-540101