Klachtenregeling

Het kan gebeuren dat u niet tevreden bent over de logopedische zorg. Dit bespreekbaar maken met de behandelend logopedist, zorgt er vaak al voor een oplossing. Mocht u er samen niet uitkomen, dan kunt u met uw klacht terecht bij het Klachtenloket Paramedici.

De overheid wil dat iedereen goede zorg krijgt. Er zijn regels wat goede zorg precies inhoudt. Tevens zijn er regels voor wat er moet gebeuren als mensen een klacht hebben over de zorg. Dit is vastgelegd in de Wet klachten, kwaliteit en geschillen zorg (Wkkgz). De klachtenregeling van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF) is hieraan verbonden. TACT Logopedie & Stemtraining volgt deze regeling. U kunt de regeling hier downloaden.