Behandeling

De eerste afspraak
Tijdens de eerste behandeling zullen eerst de nodige administratieve zaken afgehandeld moeten worden. Hiervoor is het van belang dat u de verwijzing, uw zorgverzekeringspasje en een identiteitsbewijs meeneemt.
Om een goed beeld te krijgen van de klacht en de persoon ( u of uw kind) zal de logopedist tijdens een intakegesprek diverse vragen stellen.
De huidige wetgeving vereist dat bij aanvang van logopedie een behandelovereenkomst door zowel therapeut als patiënt wordt ondertekend.

Logopedisch onderzoek
Afhankelijk van de klacht zal het afnemen van logopedisch onderzoek één of meerdere behandelingen in beslag nemen. Als er aanleiding toe is, zal de logopedist d.m.v. onderzoek en vragenlijsten beoordelen of er sprake is van sensorische informatieverwerkingsproblematiek. Om een goede diagnose en behandelplan op te kunnen stellen, is het van belang dat u informatie van andere zorgverleners met ons deelt.
Na afloop van het onderzoek worden de resultaten en het behandelingsplan met u besproken. U en de verwijzer ontvangen een onderzoeksverslag.

Behandeling
Een behandeling duurt maximaal 30 minuten. Er wordt doorgaans 1 x per week behandeld, op een vast tijdstip. Ouders van jonge kinderen zijn in principe bij de therapie aanwezig zodat het e.e.a. thuis makkelijker herhaald kan worden. Als uw kind ouder dan 5 jaar is mag u ook bij de behandelingen aanwezig zijn, maar kan de noodzaak iets kleiner zijn dan bij het hele jonge kind. De duur van de behandeling is afhankelijk van de aard en de ernst van de klacht.

Evaluatie
Aan het eind van de behandeling wordt geëvalueerd en indien nodig ook tussentijds. U en de verwijzer ontvangen een eindverslag.