Werkwijze

De eerste afspraak
Om een goed beeld te krijgen van de klacht en de persoon ( u of uw kind) zal de logopedist tijdens een intakegesprek diverse vragen stellen.
Tijdens de eerste behandeling zullen ook de nodige administratieve zaken afgehandeld moeten worden. Hiervoor is het van belang dat u de verwijzing, uw zorgverzekeringspasje en een identiteitsbewijs meeneemt. De huidige wetgeving vereist dat bij aanvang van logopedie een behandelovereenkomst door zowel therapeut als patiënt wordt ondertekend.

Logopedisch onderzoek
Afhankelijk van de klacht zal het afnemen van logopedisch onderzoek één of meerdere behandelingen in beslag nemen. Om een goede diagnose en behandelplan op te kunnen stellen, is het van belang dat u informatie van andere zorgverleners met ons deelt.
Na afloop van het onderzoek worden de resultaten en het behandelingsplan met u besproken.

Behandeling
Een behandeling duurt maximaal 30 minuten. Er wordt doorgaans 1 x per week behandeld, op een vast tijdstip. Ouders van jonge kinderen zijn in principe bij de therapie aanwezig zodat de oefeningen thuis makkelijker herhaald kan worden. Als uw kind ouder dan 5 jaar is mag u ook bij de behandelingen aanwezig zijn, maar kan de noodzaak iets kleiner zijn dan bij het hele jonge kind. De duur van de behandeling is afhankelijk van de aard en de ernst van de klacht.

Evaluatie
Elke drie maanden wordt gekeken of de behandeling voldoende resultaat oplevert en worden eventueel de doelen aangepast. Aan het eind van de behandeling vindt een evaluatie plaats en zal u gevraagd worden om een patienttevredenheidsenquete in te vullen. U en de verwijzer ontvangen een eindverslag.