Werkwijze

De eerste afspraak
Om een goed beeld te krijgen van de klacht en de persoon zal de logopedist tijdens een intakegesprek diverse vragen stellen.
Tijdens de eerste behandeling zullen ook de nodige administratieve zaken afgehandeld moeten worden. Hiervoor is het van belang dat u de verwijzing, uw zorgverzekeringspasje en een identiteitsbewijs meeneemt.

Logopedisch onderzoek
Afhankelijk van de klacht zal het afnemen van logopedisch onderzoek één of meerdere behandelingen in beslag nemen. Om een goede diagnose en behandelplan op te kunnen stellen, is het van belang dat u informatie van andere zorgverleners met ons deelt.
Na afloop van het onderzoek worden de resultaten en het behandelingsplan met u besproken.

Behandeling
Een behandeling duurt maximaal 25 minuten. Er wordt meestal 1 x per week behandeld, op een vast tijdstip. Ouders van jonge kinderen zijn in principe bij de therapie aanwezig zodat de oefeningen thuis makkelijker herhaald kunnen worden. Als uw kind ouder dan 5 jaar is mag u ook bij de behandelingen aanwezig zijn, maar kan de noodzaak iets kleiner zijn dan bij het hele jonge kind. De duur van de totale behandeling is afhankelijk van de aard en de ernst van de klacht.

Evaluatie
Regelmatig wordt gekeken of de behandeling voldoende resultaat oplevert en worden indien nodig de doelen aangepast. Aan het eind van de behandeling vindt een evaluatie plaats en zal u gevraagd worden een cliënttevredenheidsonderzoek in te vullen. U en de verwijzer ontvangen een eindverslag.