Wat is logopedie?

Logopedisten houden zich bezig met communiceren. Alles wat te maken heeft met het begrijpen en produceren van gesproken en geschreven taal is onderdeel van het werk van de logopedist. De logopedist biedt therapie en advies aan mensen die problemen ondervinden op het gebied van stem, spraak, taal en gehoor.

Het eten en drinken is een ander logopedisch onderwerp. Bij heel jonge kinderen kunnen er problemen in de mond voorkomen bij zuigen, slikken en kauwen. De logopedist draagt zorg voor het ontwikkelen en waar nodig het herstel van deze mondfuncties. Ook bij ouderen kunnen stoornissen in de mond ontstaan door neurologische aandoeningen of ziektes.

Begeleiden van mensen die zich regelmatig moeten presenteren is eveneens onderdeel van communicatieverbetering. Zo werken er logopedisten in bedrijven, aan toneelscholen, conservatoria en op lerarenopleidingen.

De logopedist houdt zich, als deskundige op het gebied van de spraak- en taalontwikkeling, bezig met preventie en voorlichting. Binnen scholen en jeugdgezondheidszorginstellingen zijn vele logopedisten actief.
Logopedisten bieden zoveel mogelijk zorg op maat. De vraag en de klacht van de patient of client vormen het uitgangspunt voor de therapie. Logopedische hulp wordt meestal individueel gegeven, soms in groepen.
(Bron: NVLF)