Kennismaken

Jitske Chevalking en Arjen Bos zijn de enthousiaste praktijkeigenaren van TACT.
Zij stellen zichzelf graag aan u voor.

In januari 2009 hebben Jitske en Arjen een bestaande logopediepraktijk overgenomen en zijn gestart met TACT. Om professionele zorg te kunnen leveren, en tegelijkertijd betrokken te kunnen blijven, houden ze de praktijk bewust kleinschalig. Elk kind, elk mens, elke cliƫnt vraagt van ons immers inleving en tact.

Jitske en Arjen zijn allebei allround opgeleid, maar hebben ieder hun eigen interesses ontwikkeld. Op die manier vullen zij elkaar aan en heeft TACT op diverse gebieden veel te bieden.

Jitske werkt graag met kinderen. De afgelopen jaren heeft ze veel kennis en ervaring opgedaan in de logopedische behandeling van jonge kinderen met afwijkend mondgedrag, spraakstoornissen, taalachterstanden en problemen met eten/drinken. De ervaring leert dat spraak-taalproblemen zelden op zichzelf staan, en dat het noodzakelijk is om breed te kijken naar kinderen. Hierbij is het belangrijk om samen te werken met de omgeving van het kind: ouders, school of peuterspeelzaal en natuurlijk andere zorgverleners als die bij het kind betrokken zijn.

Jitske heeft verschillende bijscholingscursussen gevolgd om kinderen met bijkomende problemen beter te kunnen begeleiden. Logopedische behandeling van kinderen met zintuiglijke informatieverwerkingsproblemen (sensorische integratie) is haar specialisatie.
Voor het behandelen van hardnekkige articulatieproblemen heeft ze 2 Prompt cursussen gevolgd. In het behandelen van kinderen met PDD-NOS, motorische achterstanden en verstandelijke beperkingen heeft ze ook veel ervaring.

Arjen werkt, na een carriere als musicus, sinds 2008 als logopedist. Hij heeft veel kennis van muziek, zang en stem en behandelt binnen de praktijk dan ook graag de kinderen en volwassenen met adem- en stemproblemen. Verder heeft Arjen verschillende cursussen gevolgd om kinderen met spraak-taalproblemen beter te kunnen behandelen. Verder heeft Arjen ook affiniteit en ervaring met kinderen die moeite hebben met leren lezen en spelling.

Jitske Chevalking en Arjen Bos zijn beiden lid van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie & Foniatrie en staan ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici.